IVO har gjort bedömningen att Human Support Care har förutsättningar för att bedriva stödboendeverksamhet där vi nu kan ta emot personer 16-21 år.