Stödboende & Boendestöd

Human Support Care riktar sig till personer med psykosocial problematik, personer med psykisk ohälsa och funktionshinder, och till nyanlända samt ensamkommande flyktingbarn över 18 år som behöver stöd och boende.

Vårt Stödboende ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Stödboende ges i en lägenhet i Human Support Cares regi och vår målsättning är att klienten ska ha möjlighet till eget boende, i egen eller Human Support Cares regi.

Human Support Care Lejongårdar – Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter så de kan leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag.

Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att man har möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna sig delaktig i samhället.

En del av våra stödjande insatser:

  • MI- Motiverande samtal
  • ADL- träning
  • Stöd i vardagen
  • Social träning
  • Stöd i integration
  • Stöd till sysselsättning/praktik
  • Anhörigstöd
  • Stöd vid myndighetskontakt
  • Läkar- och tandvårdskontakter
  • Drogtest

Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang och motverka isolation och utanförskap.

Human Support Care ger stöd i hela processen, och vi vänder oss även till nyanlända som behöver stödboende med fortsatta insatser under integrationen in i det svenska samhället.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Boendestöd individanpassas efter varje klients behov, och kan innefatta allt från sysslor som rör städning och matinköp, ekonomi och hälsa, myndighetskontakter samt sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning eller andra fritidsaktiviteter och relationer.

Stöd i boendet

De stödjande insatserna utformas efter varje klients behov, med målet att klienten ska ha en väl fungerande vardag och ingå i ett socialt sammanhang. Vi arbetar därför med att hitta enkla, praktiska och individuellt anpassade vardagslösningar för att hjälpa varje klient till ökad livskvalitet – dygnet runt, året runt.