Camilla Lundqvist

Verksamhetschef

Camilla Lundqvist är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007.

Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som utredare inom barnavård, barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga samt som familjerättssekreterare.

Camilla är vidareutbildad i Nya Kälvestens-metoden, genomgått grundkurs i Samarbetssamtal, Lösningsfokuserat Arbetssätt, BBIC, RePulse och KSL – Kriminalitet Som Livsstil.

Tel: 010 – 498 47 09    E-post: camilla.lundqvist@hscare.se

Therese Edlund

Enhetschef HVB Lejongårdar

Therese Edlund är utbildad Beteendevetare med inriktning sociologi, rehabilitering och socialt arbete och har arbetat med rehabilitering och hälsa sedan 2003.

Therese har många års erfarenhet av att arbeta med vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Hon kommer närmast från Laholms kommun där hon arbetade som Personalkonsult inom hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö. Innan dess  var Therese anställd hos Socialförvaltningen i Halmstad där hon arbetade med utredning och behandling av personer med missbruk och beroende på ett HVB hem.

Therese är utbildad i bla KSL – Kriminalitet som livsstil, HAP – Haschavvänjningsprogrammet, ÅP – Återfallsprevention, CRA – Community Reinforcement Approach, KBT – Orienteringsutbildning inom missbruk, beroende, oro och ångestproblematik, MI coach, AIS-intervju, Rehabiliteringssamordnare, NPF diagnoser. Hon är även utbildad Friskvårdsterapeut och Certifierad utbildare i Arbetsplatsambassadörskonceptet.

Therese Ernisa

Enhetschef Stödboende

Therese Ernisa är utbildad Socialpedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2001.

Med sin långa erfarenhet som Socialsekreterare med inriktning vuxna med missbruksproblematik har hon införskaffat en gedigen kunskap om LVM vård (Lagen om vård av missbrukare). Tidigare har Therese också arbetat som Frivårdsinspektör på kriminalvården, på behandlingshem med KBT inriktning, och varit involverad som samordnare i POSOM (psykosocialt omhändertagande och socialt krisstöd) i Helsingborg,

Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addiction Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal).

Helén Lindblom

Ekonomiansvarig

Helén Lindblom är ekonomiansvarig och har innan hon började hos oss bland annat arbetat på redovisningsbyrå, varit ekonomiansvarig på företag i motorbranschen och jobbat som ekonomiassistent på hotell.

På fritiden sjunger hon med stor glädje i Maria Gospel, gillar att promenera och att kallbada.

Elisabeth Andersen

Familjehemskonsulent

Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000.

Hon har bl.a. arbetetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, myndighetsutövning inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, arbete med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg, behandlingsassistent på SIS- institution, miljöarbetare på skola i Norge samt skolkurator inom Ängelholms kommun.

Elisabeth har vidareutbildning inom psykologi, KBT utbildning, MI- motiverade samtal, BBIC (barnets behov i centrum) och grupputbildning inom DISA och Bella.

Elisabeth har även gått utbildning i Kälvestensmetoden samt Handledning med inriktning på familjehem, 15 högskolepoäng.

Jennie Bogren Ström

Familjehemskonsulent

Jennie Bogren Ström är utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete sedan 2007.

Hon har sedan tidigare arbetat inom socialtjänsten. Dels inom öppenvården som ungdomsbehandlare och fältsekreterare, dels inom myndighetsutövning som utredare och insatshandläggare för barn och ungdomar.

Innan hon började arbeta på Human Support Care arbetade hon som skolkurator i Laholms kommun.

Jennie är själv Familjehem till barn och ungdomar.

Jennie har utbildning inom MI (Motiverande samtal), Krishantering, Mottagande av nyanlända i skolan, Certifierad ledare för Connect föräldrastödsutbildning, Medlare, BBIC ( Barnets behov i centrum), UGL (Utveckling grupp ledarskap).

Martin Sternhufvud

Leg.Psykoterapeut & Handledare

Martin Sternhufvud har verkat och verkar som som psykoterapeut på HSC Lejongårdar (missbruksvård) sedan 10 år och är handledare inom social omsorg, psykiatri, och i missbruksvård.

Martin är legitimerad ssk, legitimerad psykoterapeut & handledare och lärare i psykoterapi med utbildningsbakgrund i den existentiella psykoterapin som kompletterats med vidareutbildning i KBT och systemisk psykoterapi. Han är även utbildad gruppledare i mindfulness.

Martin är musiker och kompositör, och han joggar, spelar fotboll och mediterar.

Anita Folden

Behandlingsassistent, Klientansvarig

Anita Folden är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom socialt arbete sedan 2005.

Hon har arbetat som behandlingsassistent på Human Support Care Lejongårdar sedan 2012 och är klientansvarig.

Hon har tidigare arbetserfarenhet inom kriminalvården som kontaktperson på kriminalvårdsanstalt. Anita är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt grundkurs inom KBT. Även utbildad i enstaka kurser som journalföring, våld i nära relationer, motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Språkkompetens: Svenska – Engelska – Norska

Jan-Åge Ellingsen

Gruppledare, HVB Lejongårdar

Jan-Åge Ellingsen är en engagerad person som drivs av ett starkt samhällsengagemang. Han har i många år jobbat med att hjälpa individer med missbruk att bli en del av samhället. Han är en riktig entreprenör som gillar att skapa möjligheter både som företagare och som coach åt individer som behöver stöd ut på arbetsmarknaden.

2012 grundade han Concept Delectus som är en förening där människor kan få hjälp med att leva ett hederligt och drogfritt liv. Föreningens mål är att stötta individer till självförsörjande medborgare med eget arbete och delaktighet i samhället.

Jan-Åge har även arbetat med många kommuners öppenvårdsprogram både som föreläsare och resursperson. Han har även jobbat som studiecirkelsledare inom missbruk och beroende och har bred erfarenhet av att motivera och stärka människor i svåra situationer.

Jan-Åge är bland annat utbildad i Förstärkt Föräldraskap ur ett Barnperspektiv, KBT- orienteringsutbildning inom missbruk och beroende, MI (Motiverande samtal), certifierad utbildare i brukarstyrda brukarrevisioner, samt certifierad CRA (Community Reinforcement Approach).

Han har varit aktiv i brukarrådet i många år och därigenom genomfört flertalet revisioner på HVB och i öppenvården.

Förutom det starka samhällsengagemanget så älskar Herr Ellingsen blues/rock och har i flera år varit arrangör på olika musik klubbar.

Tommy Persson

Ansvarig Kriminalitet Behandling & Förändringsarbete

Tommy Persson är utbildad inom Kriminalitet som Livstil 2001 med en påbyggnadskurs 2003 samt med ytterligare uppdatering av hela programmet 2014 hos Gunnar Bergström i Stockholm.

Under 2002 till 2005 ansvarade Tommy för behandling med hjälp av Kriminalitet som Livstil -programmet på Fosie Anstalten i Malmö. Han var också med och startade upp föreningen Kris i Malmö 1999 och var sedan verksamhetsansvarig för Kris Malmö mellan år 2000 till september 2015.

David Sjöberg

Boendestödjare

David Sjöberg är utbildad behandlingsassistent och sedan 2006 har han arbetat som behandlingsassistent och eftervårdsledare på ett privat tolvstegsbehandlingshem, med undantag för ett uppehåll på ca tre år där han utbildade sig till och arbetade en kort tid som trädgårdsmästare.

Vidare har David utbildning i ASI där han har genomfört en rad intervjuer. För närvarande genomgår han en utbildning i ”non-dual theraphy” som beräknas pågå i ett och ett halvt år. David har tidigare studerat religionsvetenskap på Lunds Universitet samt har arbetslivserfarenhet som personlig assistent.

Juha Kestilä

Medlevare och Arbetsledare Utomhus

Juha Kestilä arbetar som medlevare och arbetsledare utomhus på Human Support Care Lejongårdar.

Han har över 20 års erfarenhet av arbete på HVB hem.

Juha har praktisk yrkesutbildning och grundutbildning i KBT och NADA öronakupunktur.

Språkkompetens: Svenska – Engelska – Finska

Souad Sabbar

Språkkompetens och Boendestödjare

Souad Sabbar arbetar hos Human Support Care som arabisktalande språk- och kulturkompetens samt som boendestödjare.

Hon har tidigare bott i Marocko och även tidigare i Frankrike där hon har universitetsstudier i engelsk litteratur. I Sverige har hon varit egenföretagare samt utbildat sig inom både handel och vård- och omsorg. Souad har arbetat med hemservice och hemtjänst inom äldreomsorgen.

Anja Liekola

Husmor

Anja Liekola arbetar som husmor på Human Support Care Lejongårdar och har arbetat här sedan 2012.

Anja har tidigare arbetat i Finland som barnsköterska och huvudombudsman. Hon är utbildad till arbetslivsrådgivare och är vidareutbildad inom storhushåll, hygien, ekonomi och inom textil och måleri för vuxna.

Språkkompetens: Svenska – Engelska – Finska


Övrig kompetens inom Human Support Care

Språk- och kulturkompetens

Språk- och kulturkompetens finns knutet till verksamheten.

Vid behov konsulteras såväl tolk som religion- eller kulturkompetens.

Läkar- och psykologkonsulter

Human Support Care knyter även till sig lärare med kulturkompetens som konsult för särskilda uppdrag.

Vanligtvis sker dock studie- och yrkesvägledningen genom upprättade kontakter med myndigheter och/eller det privata näringslivet.


Stolta Sponsorer SRK

Vi sponsrar och stödjer Röda Korsets mycket viktiga arbete.

Vid behov bistår Human Support Care med att upprätta kontakt.