PERSONAL

Camilla Friberg Ohlsson

Camilla Friberg Ohlsson

Enhetschef

Camilla Friberg Ohlsson är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007.

Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som utredare inom barnavård, barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga samt som familjerättssekreterare.

Camilla är vidareutbildad i Nya Kälvestens-metoden, genomgått grundkurs i Samarbetssamtal, Lösningsfokuserat Arbetssätt, BBIC, RePulse och KSL - Kriminalitet Som Livsstil.

Tel: 010 - 498 47 09    E-post: camilla.fribergohlsson@hscare.se

Therese Ernisa

Therese Ernisa

Enhetschef & Marknadschef

Therese Ernisa är utbildad Socialpedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2001.

Med sin långa erfarenhet som Socialsekreterare med inriktning vuxna med missbruksproblematik har hon införskaffat en gedigen kunskap om LVM vård (Lagen om vård av missbrukare). Tidigare har Therese också arbetat som Frivårdsinspektör på kriminalvården, på behandlingshem med KBT inriktning, och varit involverad som samordnare i POSOM (psykosocialt omhändertagande och socialt krisstöd) i Helsingborg,

Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addition Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal).

Helén Lindblom

bild

Ekonomiansvarig

Helén Lindblom är ekonomiansvarig och har innan hon började hos oss bland annat arbetat på redovisningsbyrå, varit ekonomiansvarig på företag i motorbranschen och jobbat som ekonomiassistent på hotell.

På fritiden sjunger hon med stor glädje i Maria Gospel, gillar att promenera och att kallbada.

Mats Svensson

Mats Svensson

Familjehemsvårdsansvarig

Mats Svensson har en Master of social science och har 25 års erfarenhet av socialt arbete. Han har varit kurator på barnhabilitering, biståndshandläggare, skolkurator, integrationshandläggare, socialkonsulent, samordnare/utredare på HVB-hem och socialsekreterare.

Innan han började arbeta på Human Support Care var han familjehemssekreterare i Åstorps kommun. Mats har utbildning i Kälvestensmetoden och han har även gått utbildning i analysdelen av metoden.

Han är certifierad kursledare för Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Ett hem att växa i" och har även utbildat sig i BBIC, MI och Lösningsfokuserad metod. Mats har även utbildning i "Handledning med inriktning på familjehem" 15 högskolepoäng.

Elisabeth Andersen

Elisabeth Andersen

Familjehemskonsulent

Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000.

Hon har bl.a. arbetetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, myndighetsutövning inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, arbete med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg, behandlingsassistent på SIS- institution, miljöarbetare på skola i Norge samt skolkurator inom Ängelholms kommun.

Elisabeth har vidareutbildning inom psykologi, (enstaka kurs), KBT- utbildning, grupputbildning inom DISA och Bella samt MI.

Martin Sternhufvud

Martin Sternhufvud

Leg.Psykoterapeut & Handledare

Martin Sternhufvud har verkat och verkar som som psykoterapeut på HSC Lejongårdar (missbruksvård) sedan 10 år och är handledare inom social omsorg, psykiatri, och i missbruksvård.

Martin är legitimerad ssk, legitimerad psykoterapeut & handledare och lärare i psykoterapi med utbildningsbakgrund i den existentiella psykoterapin som kompletterats med vidareutbildning i KBT och systemisk psykoterapi. Han är även utbildad gruppledare i mindfulness.

Martin är musiker och kompositör, och han joggar, spelar fotboll och mediterar.

Anita Folden

Nina

Behandlingsassistent, Klientansvarig

Anita Folden är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom socialt arbete sedan 2005.

Hon har arbetat som behandlingsassistent på Human Support Care Lejongårdar sedan 2012 och är klientansvarig.

Hon har tidigare arbetserfarenhet inom kriminalvården som kontaktperson på kriminalvårdsanstalt. Anita är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt grundkurs inom KBT. Även utbildad i enstaka kurser som journalföring, våld i nära relationer, motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Språkkompetens: Svenska - Engelska - Norska

Tommy Persson

Tommy Persson

Ansvarig Kriminalitet Behandling & Förändringsarbete

Tommy Persson är utbildad inom Kriminalitet som Livstil 2001 med en påbyggnadskurs 2003 samt med ytterligare uppdatering av hela programmet 2014 hos Gunnar Bergström i Stockholm.

Under 2002 till 2005 ansvarade Tommy för behandling med hjälp av Kriminalitet som Livstil -programmet på Fosie Anstalten i Malmö. Han var också med och startade upp föreningen Kris i Malmö 1999 och var sedan verksamhetsansvarig för Kris Malmö mellan år 2000 till september 2015.

David Sjöberg

David Sjoberg

Boendestödjare

David Sjöberg är utbildad behandlingsassistent och sedan 2006 har han arbetat som behandlingsassistent och eftervårdsledare på ett privat tolvstegsbehandlingshem, med undantag för ett uppehåll på ca tre år där han utbildade sig till och arbetade en kort tid som trädgårdsmästare.

Vidare har David utbildning i ASI där han har genomfört en rad intervjuer. För närvarande genomgår han en utbildning i "non-dual theraphy" som beräknas pågå i ett och ett halvt år. David har tidigare studerat religionsvetenskap på Lunds Universitet samt har arbetslivserfarenhet som personlig assistent.

Niklas Grip

Niklas Grip

Boendestödjare

Niklas Grip är utbildad undersköterska med psykiatri och äldreomsorg som inriktning.

I Göteborg har han arbetat inom psykiatrin på beroendeenheten, på ett härbärge för personer med aktivt missbruk samt som behandlingsassistent på ett halvvägshus.

Vidare har han arbetat inom äldreomsorgen på ett särskilt boende i Norge och inom hemtjänsten i Landskrona.

Juha Kestilä

Juha Kestila

Medlevare och Arbetsledare Utomhus

Juha Kestilä arbetar som medlevare och arbetsledare utomhus på Human Support Care Lejongårdar.

Han har över 20 års erfarenhet av arbete på HVB hem.

Juha har praktisk yrkesutbildning och grundutbildning i KBT och NADA öronakupunktur.

Språkkompetens: Svenska - Engelska - Finska

Souad Sabbar

Souad Sabbar

Språkkompetens och Boendestödjare

Souad Sabbar arbetar hos Human Support Care som arabisktalande språk- och kulturkompetens samt som boendestödjare.

Hon har tidigare bott i Marocko och även tidigare i Frankrike där hon har universitetsstudier i engelsk litteratur. I Sverige har hon varit egenföretagare samt utbildat sig inom både handel och vård- och omsorg. Souad har arbetat med hemservice och hemtjänst inom äldreomsorgen.

Mustafa Hamdard

Mustafa Hamdard

Språk- och Kulturkompetens

Mustafa Hamdard arbetar hos Human Support Care som språk- och kulturkompetens.

Han talar sex språk (pashto, dari, persiska, indiska, engelska, svenska) och har tidigare haft tolk- och medlingsuppdrag i Afghanistan. I sitt hemland har han även arbetat med inköp och administration.

Mustafa har egna erfarenheter av att komma som ensamkommande barn till Sverige. Med sin erfarenhet och kompetens är han, utöver tolkuppdraget, ett stort stöd till Human Support Cares familjehem och de placerade ensamkommande barnen.

Anja Liekola

Anja Liekola

Husmor

Anja Liekola arbetar som husmor på Human Support Care Lejongårdar och har arbetat här sedan 2012.

Anja har tidigare arbetat i Finland som barnsköterska och huvudombudsman. Hon är utbildad till arbetslivsrådgivare och är vidareutbildad inom storhushåll, hygien, ekonomi och inom textil och måleri för vuxna.

Språkkompetens: Svenska - Engelska - Finska

Övrig kompetens inom Human Support Care

Språk- och kulturkompetens finns knutet till verksamheten.

Vid behov konsulteras såväl tolk som religion- eller kulturkompetens.

Läkar- och psykologkonsulter

Human Support Care knyter även till sig lärare med kulturkompetens som konsult för särskilda uppdrag.

Vanligtvis sker dock studie- och yrkesvägledningen genom upprättade kontakter med myndigheter och/eller det privata näringslivet.

Stolta Sponsorer SRK

Vi sponsrar och stödjer Röda Korsets mycket viktiga arbete.

Vid behov bistår Human Support Care med att upprätta kontakt.

.

Svenska Röda Korset