Human Support Care Göteborg – Kraftigt Förstärkt Konsulentstödd Familjehemsvård

Human Support Care Göteborg bedriver förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med familjehem främst i Halland och i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten har ett brett utbud av familjehem som tar emot både vuxna och barn och som har tidigare erfarenhet av att möta social problematik.

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård

Kraftigt förstärkt familjevård enligt vårt koncept innebär, att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.  Läs mer om HSC Familjehemsvård här >>