Ensamkommande

Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år, eller annan lägre myndighetsålder, som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar.[1] Inom EU räknas alla asylsökande under 18 år som kommer till unionens territorium utan tillgång till legal […] Read more

Jul, 19, 2015

0

SHARE THIS