HSC är med och ökar trafiksäkerheten!

Posted on Jul 12, 2016 in Händelser & Nyheter |

Human Support Care vill stolt presentera sitt deltagande i Momentas trafiksäkerhetskampanj för att öka trafiksäkerheten för Sveriges barn. Momentas mål är att en miljon barn varje år ska bli tryggare i trafiken. Bland annat delar Momenta ut reflexprodukter till barnen i de kommunala skolorna. Barnen får även med sig Flexpressen, Momentas tidning angående kampanjen, hem till föräldrarna. Självklart vill Human Support Care vara med och...

Read More

Välkommen Camilla!

Posted on Jul 1, 2016 in Händelser & Nyheter |

Human Support Care utökar med ytterligare personal och har anställt Camilla Friberg-Ohlsson som familjehemskonsulent. Vi önskar dig välkommen och hoppas att du kommer trivas hos oss. Camilla Friberg Ohlsson är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007. Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som...

Read More

Vi välkomnar Elisabeth till Human Support Care

Posted on Jun 1, 2016 in Händelser & Nyheter |

Den 1 juni började Elisabeth Andersen som familjehemskonsulent hos oss på Human Support Care. Vi säger välkommen till henne och hoppas att hon ska trivas hos oss. Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000. Hon har bl.a. arbetetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, myndighetsutövning inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, arbete med öppenvårdsinsatser i Bergsjön-...

Read More

Human Support Care stödjer Röda Korset

Posted on Mar 23, 2016 in Händelser & Nyheter |

Human Support Care stödjer Röda Korsets viktiga arbete även år 2016. Det är en förmån att få stödja en internationell frivilligorganisation som hjälper människor på flykt världen över och ge dem förutsättningar för en  bättre framtid.

Read More

Nytt för HVB-hem och nya placeringsformen stödboende

Posted on Feb 15, 2016 in Händelser & Nyheter |

Socialstyrelsen har skickat ut en remiss med förslag på en ny HVB-föreskrift, där större fokus läggs på kvalitet och säkerhet. Socialstyrelsen vill upprätta krav för säkerhet på HVB-hem samt tydligare fokus på enskilda behov. På så sätt ska man komma tillrätta med brister som hittills har uppdagats vid tillsyn. Det ska hos vårdgivaren exempelvis finnas tydliga rutiner för bedömning kring att verksamheten har personal och arbetssätt som matchar...

Read More