Ytterligare kvalitetssäkring!

Posted on Jan 1, 2018 in Händelser & Nyheter |

Våren 2017 presenterade IVO (tillsynsmyndigheten för kommuner och privata aktörer inom bland annat socialt arbete) ett krav på att privata verksamheter som bedriver förstärkt familjehemsvård ska bli tillståndspliktiga. Detta är för att säkerställa bland annat att personal har adekvat utbildning, att kvaliteten på de familjehem som är anslutna till verksamheten är hög, och att familjehemmen får den fortbildning och stöd som behövs. Tillståndet...

Read More

Öppnar Idag! Skyddat Boende för Kvinnor

Posted on Dec 1, 2017 in Händelser & Nyheter |

   Human Support Care Sverige AB – Idag, den 1 december 2017 startar vi vårt Skyddat Boende för kvinnor och kvinnor med barn. I vårt skyddade boende bor kvinnorna i mindre lägenheter utrustade med kök och dusch. Lägenheterna är komplett utrustade med möbler och annan nödvändig utrustning. De boende har tillgång till allrum, storkök, och uteplats/lekplats på tomten. Personal finns på plats veckodagar mellan 08:00-16:00 och...

Read More

Ny Chef för HSC Lejongårdar

Posted on Nov 1, 2017 in Händelser & Nyheter |

Vi har i oktober 2017 nu utökat vår personalgrupp ytterligare och tillsatt Therese Edlund som ny chef för vår HVB verksamhet Lejongårdar. Vi fortsätter att kvalitetssäkra vår verksamhet och välkomnar Therese! Läs mer om Therese och vår personal...

Read More

HSC HVB utökar med CRA kompetens

Posted on Okt 3, 2017 in Händelser & Nyheter |

 På vårt HVB-hem Lejongårdar har vi valt att komplettera personalens behandlingskompetens med modellen CRA (Community Reinforcement Approach Som en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika bygger CRA på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Metoden används i det dagliga behandlingsarbetet med...

Read More

Ny Enhetschef för HSC Stödboende

Posted on Sep 1, 2017 in Händelser & Nyheter |

Vi har i september 2017 utökat vår personalgrupp och tillsatt en enhetschef för stödboendet, Therese Ernisa. Med tillsättandet av enhetschef i vårt stödboende kvalitetssäkrar vi verksamheten ytterligare, då Therese har lång erfarenhet som vuxenhandläggare inom socialtjänsten. Läs mer om Therese och vår personal...

Read More