JOUR OCH AKUT BOENDE

JOURBOENDE OCH AKUTBOENDE

Human Support Care har såväl jourboende som akuta platser tillgängliga för individ eller familj. Vid akut hemlöshet eller vid särskilda händelser där någon tvingas lämna sitt hem behövs det ibland ett temporärt boende. En sådan situation kan uppstå när som helst under dygnet.

Vi har därför en jourtelefon där vi finns tillgängliga för platsförfrågan dygnet runt: Tel: 010- 498 47 00

Hur gör jag för att ansöka om ett jourboende eller akutboende?

Är du privatperson och behöver ett jourboende eller akutboende, så föreslår vi att du under dagtid kontaktar socialförvaltningen i din kommun. Socialförvaltningen går att nå via kommunens växel. Där får du beskriva din situation och ditt behov. Om du behöver hjälp under kvällstid och helgdagar så kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren når du via polisens växelnummer 114 14.

Vad händer när man har placerats i ett akutboende eller jourboende hos oss?

Eftersom ett jourboende eller en akutplats oftast inte är planerad så finns egentligen ingen upprättad plan i samband med en placering. Human Support Care erbjuder dock stöd i den efterföljande processen. Detta sker i samråd med den placerande myndigheten och den individ eller familj som det berör. Stödet kan exempelvis bestå i att planera för ett återvändande till hemkommunen eller flytt till annan kommun. Det kan även innebära stöd eller vägledning i praktiska göromål.