HSC HVB utökar med CRA kompetens

På vårt HVB-hem Lejongårdar har vi valt att komplettera personalens behandlingskompetens med modellen CRA (Community Reinforcement Approach Som en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika bygger CRA på inlärningspsykologi och kognitiv...