Tillstånd från IVO gällande att bedriva stödboende 16-21 år

IVO har gjort bedömningen att Human Support Care har förutsättningar för att bedriva stödboendeverksamhet där vi nu kan ta emot personer 16-21 år.

Apr, 26, 2017

0

SHARE THIS