START

Info

Vi har lediga platser. Om du vill kontakta oss kan du klicka här.

Vårt jour telefonnummer är 010 - 4984719.

Välkommen till HSC!

Human Support Care Sverige ABs vision är att bli bäst i Sverige på att hjälpa människor. Vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för att människor ska kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

HSC erbjuder hela vårdkedjan - nedan, och i menyerna ovan, finner du mer information om hur vi uträttar detta och om företaget Human Support Care. Välkommen.

none

SKL Certifierad

Vi är stolta över att vara en Stiftelsen Kriminalitet Som Livsstil - SKL - certifierad verksamhet!

BARN & UNGA

HSC Barn & Unga omfattar kvalificerade insatser i kombination med placering i familjehem - riktat särskilt till barn och unga anser vi att detta är ett bra alternativ till institutionsvård.

Läs mer..

FAMILJEHEMSVÅRD

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjevård. Kraftigt förstärkt familjevård enligt vårt koncept innebär, att de omfattande behandlingsinsatserna utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

Läs mer...

HVB

Human Support Cares HVB verksamhet finns på Lejongårdar utanför Laholm där vi har i uppgift att hjälpa dig, din klient eller dina nära och kära att bli kvitt sina problem med missbruk och/eller kriminalitet.

Läs mer...

STÖD & UTSLUSSBOENDE

Human Support Care erbjuder Stödboende, Utslussboende, Träningslägenhet, Integrationsboende, Skyddat Boende, samt även Jour & Akut Boende. Läs mer i menyn överst på sidan.